Miejska szkoła „Pozna Polskę”

Miasto Łuków otrzymało dofinansowanie przez Ministerstwo Edukacji i Nauki na realizację zadania obejmującego przygotowanie i przeprowadzenie w trakcie roku szkolnego wycieczki szkolnej związanej z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi w ramach przedsięwzięcia pn. „Poznaj Polskę”.

Celem przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” jest wsparcie nauczycieli oraz wzbogacenie i uatrakcyjnienie procesu dydaktycznego. Program to sposób na poznanie naszego dziedzictwa narodowego i kulturowego oraz popularyzację osiągnięć polskiej nauki.

Do przedsięwzięcia zakwalifikowała się Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bronisława Chącińskiego w Łukowie, która otrzyma wsparcie finansowe w postaci dotacji celowej w wysokości dotację celową w kwocie 5 000,00 zł, co stanowi 80% kosztu całkowitego zadania, natomiast kwota w wysokości 1 250,00 zł, która stanowi 20% kosztu zadania  zostanie zabezpieczona przez rodziców dzieci uczestniczących w wycieczce. Program wycieczki obejmuje obszar edukacyjny Kultura i dziedzictwo narodowe. W wycieczce weźmie udział 40 uczniów z klas IV-VIII i 3 opiekunów. Uczestnicy wycieczki będą zwiedzali muzea, obiekty kultury, miejsca pamięci narodowej w stolicy Polski - Warszawie.

Całkowity koszt zadania wynosi 6 250,00 zł.