Wesołego Alleluja!

Wszystkim aktualnym i byłym mieszkańcom Łukowa, turystom, a także osobom, które okazyjnie odwiedzają nasze miasto, pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia radosnych Świąt Wielkanocnych. Niech radość z Zmartwychwstania Pańskiego zagości w Waszych sercach na długi czas i skutkować będzie pomyślnością w życiu codziennym i zawodowym. Wielkanocne życzenia ciepła i pogody ducha składają:

 

Krzysztof Okliński
Przewodniczący Rady Miasta Łuków
wraz z radnymi
Piotr Płudowski
Burmistrz Miasta Łuków
wraz z pracownikami Urzędu Miasta

16. rocznica śmierci Jana Pawła II

2 kwietnia przypada rocznica śmierci Karola Wojtyły - papieża Jana Pawła II, pełniącego swoją posługę w latach 1978-2005. Poniżej prezentujemy sylwetkę papieża-Polaka, którego pomnik zlokalizowany jest w centrum miasta, przy ul. Piłsudskiego w Łukowie.

Punkt informacyjny programu „Czyste Powietrze”

Urząd Miasta Łuków informuje, iż w budynku przy ul. Piłsudskiego 17 funkcjonuje Punkt informacyjny programu „Czyste Powietrze”. Dla mieszkańców informacja ta oznacza, że wszelkie sprawy związane z programem będzie można załatwiać właśnie w magistracie.

Konkurs o twórczości Krzysztofa Baczyńskiego

Miejska Biblioteka Publiczna im. Henryka Sienkiewicza w Łukowie ogłasza  powiatowy konkurs czytelniczo-prasowy pt. „Krzysztof Kamil Baczyński - poeta i powstaniec warszawski”. Konkurs ma charakter otwarty, co oznacza, że udział mogą w nim wziąć zarówno czytelnicy biblioteki, jak i mieszkańcy powiatu łukowskiego nie posiadający wyrobionej karty w placówce.

Nabór kandydatów do komisji konkursowej

Burmistrz Miasta Łuków działając na podstawie art. 15 ust 2a w zw. z art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm.) zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm.) do zgłoszenia swojej kandydatury do pracy w Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych do otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2021 zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.