Poeci z ŁOK wyróżnieni w Lublinie

Reprezentanci Teatru Poezji działającego przy Łukowskim Ośrodku Kultury zostali laureatami ogólnopolskiego konkursu recytatorskiego w Lublinie.

Uwaga na przymrozki

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie informuje o I stopniu ostrzeżenia przed przymrozkami, które mogą występować na terenie powiatu łukowskiego we wtorek w nocy, 23 kwietnia.

Deszczowy "Niebieski Bieg"

Już po raz szósty w Łukowie zorganizowany został „Niebieski Bieg”. Wydarzenie, które odbyło się w piątek 19 kwietnia w parku miejskim, ma na celu zwiększenie świadomości na temat autyzmu.

Nabór Członków Rady Społeczno-Gospodarczej ZIT MOF Łukowa

Miasto Łuków, Gmina Łuków, Gmina Stanin oraz Powiat Łukowski zawarli w dniu 12 marca 2021 r. Porozumienie gminno-powiatowe w sprawie opracowania i realizacji dokumentu strategicznego pn. „Strategia Rozwoju Ponadlokalnego dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Łukowa na lata 2021-2030” obejmującego Miasto Łuków, Gminę Łuków, Gminę Stanin oraz Powiat Łukowski w granicach wyżej wymienionych samorządów (t.j. Dz. Urz. Woj. Lub. z 2024 r. poz. 1917). Na mocy ww. porozumienia Burmistrz Miasta Łuków, Wójt Gminy Łuków, Wójt Gminy Stanin oraz Starosta Łukowski i Wicestarosta Łukowski określili zasady współpracy w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Łukowa.

Charytatywny koncert dla Mateusza

Operetkowy duet „Duo Performance” wystąpi na charytatywnym koncercie dla Mateusza Drosia. Zapraszamy na muzyczne wydarzenie do Łukowskiego Ośrodka Kultury w sobotę 27 kwietnia o godz. 16:00. Biletem wstępu będzie dobrowolny datek do puszki na leczenie i rehabilitację Mateusza.