Drukuj

Miasto Łuków w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działanie 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotyczącego realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego uzyskało dofinansowanie w wysokości 100 000,00 zł na zakup sprzętu komputerowego niezbędnego do wsparcia procesu zdalnego kształcenia.

Z otrzymanego wsparcia zakupiono 33 laptopy wraz z oprogramowaniem oraz polisę ubezpieczeniową obejmującą zadeklarowany sprzęt. Laptopy trafiły do nauczycieli i uczniów uczęszczających do wszystkich szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Miasto Łuków.

Beneficjenci projektu (nauczyciele i uczniowie):

Okres realizacji projektu: od dnia 22.04.2020 r. do dnia 22.10.2020 r.