BO 2023: Defibrylatory AED dla mieszkańców

Zakwalifikowany do głosowania projekt do zrealizowania ze środków Łukowskiego Budżetu Obywatelskiego pn. „Defibrylatory AED dla mieszkańców”. Poniżej prezentujemy opracowany przez wnioskodawcę opis zgłaszanego projektu, lokalizacje projektu, uzasadnienie realizacji projektu i jego szacunkową wartość.

 

Opis zgłaszanego projektu:

Choroby krążenia to jedne z najczęstszych przyczyn zgonów w Polsce. Są też bardzo poważnym problemem współczesnych czasów i z tego powodu noszą nazwę tzw. chorób cywilizacyjnych. Związane są z uszkodzeniem narządów i tkanek wchodzących w skład układu sercowo-naczyniowego, tj. serca, naczyń krwionośnych (tętnic i żył) oraz naczyń włosowatych. Czy wiesz, że 3 minuty po zatrzymaniu akcji serca w mózgu człowieka zachodzą nieodwracalne zmiany z jego niedotlenieniem? W przypadku zatrzymania krążenia liczy się każda minuta, a prawidłowo prowadzona resuscytacja zwiększa szanse na przeżycie poszkodowanego. W tym celu pomóc może defibrylator AED.

Projekt zakłada kupno 10 defibrylatorów AED, które umiejscowione zostałyby w 10 miejskich przedszkolach i szkołach podstawowych w Łukowie i w sytuacjach kryzysowych byłyby do dyspozycji pracowników placówek, mieszkańców czy służb ratunkowych. Defibrylator AED to automatyczny zewnętrzny defibrylator mający na celu przywrócenie i monitorowanie prawidłowej akcji serca. Dzięki jego zaawansowanej budowie, poleceniom graficznym i głosowym, każda osoba bez wykształcenia medycznego przeprowadzi procedurę bezpiecznej defibrylacji w przypadku zatrzymania krążenia. Defibrylator zwykle jest wyposażony w dwie elektrody, które należy przykleić na odsłoniętą klatkę piersiową pacjenta zgodnie ze wskazówkami znajdującymi się na każdej z elektrod. W momencie włączenia AED zaczyna wydawać komendy głosowe, do których należy się zastosować. Komendy wydawane są w języku polskim i dotyczą tego, co po kolei należy z robić i z jakim tempem prowadzić akcję sztucznego oddychania. W ten sposób AED przeprowadza użytkownika krok po kroku przez proces reanimacji. Użycie AED jest proste i w 100% bezpieczne (wstrząs defibrylacyjny nie zostanie załadowany, jeżeli u pacjenta nie wystąpi rytm do defibrylacji).

 

Lokalizacja projektu:

Proponowane lokalizacje 10 defibrylatorów AED to:

 1. Przedszkole Integracyjne nr 1 w Łukowie (ul. ks. M. Bednarczyka 3)
 2. Przedszkole Miejskie nr 2 w Łukowie (ul. Piłsudskiego 18)\
 3. Przedszkole Miejskie nr 3 w Łukowie (os. Chącińskiego 17)
 4. Przedszkole Miejskie nr 4 Fantazja w Łukowie (os. Klimeckiego 14)
 5. Przedszkole Miejskie nr 7 Szczęśliwa Siódemka w Łukowie (os. Unitów Podlaskich 18)
 6. Zespół Szkolno-Przedszkolny im. ks G. Piramowicza w Łukowie (ul. Partyzantów 15)
 7. Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. ks. S. Konarskiego w Łukowie (ul. Cieszkowizna 13)
 8. Szkoła Podstawowa nr 3 im. J. Piłsudskiego w Łukowie (ul. Konarskiego 3)
 9. Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. B. Chącińskiego w Łukowie (ul. 11 Listopada 20)
 10. Szkoła Podstawowa nr 5 im. gen. W. Sikorskiego w Łukowie (ul. Siedlecka 56)

 

Uzasadnienie realizacji projektu:

Według licznych badań, wczesne użycie defibrylatora w sposób znaczący zwiększa szansę na uratowanie człowieka. Być może zakup tych urządzeń sprawi zmniejszenie śmiertelności mieszkańców Łukowa. Z pewnością natomiast poprawi bezpieczeństwo zdrowotne w okolicy, umożliwi też wykorzystanie profesjonalnego sprzętu w sytuacji zagrożenia życia nawet przez osoby nieposiadające odpowiedniego przeszkolenia medycznego. Wskazane lokalizacje to miejsca, gdzie występują duże skupiska ludzkie. Podczas zajęć lekcyjnych, uroczystości lub imprez okolicznościowych, miejsca te również są odwiedzane przez osoby w różnym wieku. Są też ulokowane w pobliżu dużych osiedli mieszkaniowych, budynków użyteczności publicznych, czy miejsc, gdzie potencjalnie może dochodzić do zdarzeń drogowych. Ponadto mając na uwadze edukacyjny aspekt projektu zasadne jest, aby w miejscach, w których na co dzień uczy się, jak bezpiecznie zachowywać się w poszczególnych sytuacjach, znajdowały się także urządzenia potrafiące to bezpieczeństwo zapewnić.

 

Szacunkowa wartość projektu:

 • 10 defibrylatorów AED - 80 000 zł
 • Dodatkowe elektrody dla dorosłych i dzieci - 11 000 zł
 • Dodatkowe baterie do defibrylatorów - 7 000 zł
 • Szafki ze znakowaniem na defibrylatory - 3 000 zł
 • Zestawy tablic informacyjnych AED - 1 500 zł

Łącznie: 102 500,00 zł