Opis alternatywny powinien przekazać treść ilustracji

Bronisław Chąciński - Honorowy Obywatel Miasta Łuków

urodził się 6 października 1868 roku w Nagórzycach koło Piotrkowa Trybunalskiego. Gimnazjum ukończył w Piotrkowie Trybunalskim, a studia medyczne na Uniwersytecie Warszawskim. W 1895 r. otrzymał dyplom lekarza. Praktykę lekarską rozpoczął w Stoczku Łukowskim. Wkrótce wyjechał do Czech na studia doktoranckie. Po uzyskaniu stopnia doktora nauk medycznych w 1897 r. osiedla się w Łukowie pracując jako lekarz wolnopraktykujący, a od 1903 r. jako lekarz miejski.

Po śmierci doktora Antoniego Tryjarskiego w 1905 r. obejmuje stanowisko ordynatora szpitala św. Tadeusza w Łukowie. Na tym stanowisku zostaje do ostatniej chwili życia. Pracując jako lekarz i administrator szpitala aktywnie uczestniczy w życiu społecznym Łukowa. W czasie I wojny światowej uchronił łukowski szpital przed likwidacją. W latach 1915-1918 pracował w Zarządzie Łukowskiej Rady Powiatowej, a 12 listopada został wybrany na stanowisko prezesa Rady Miejskiej w Łukowie. Pełnił też szereg funkcji w organizacjach społecznych. Był prezesem Straży Ogniowej, Hurtowni Udziałowej, Komitetu Obywatelskiego Towarzystwa Dobroczynności i Towarzystwa Myśliwskiego.

Założył Łukowskie Towarzystwo Wzajemnego Kredytu. Był współzałożycielem Oddziału Powiatowego PCK, którego prezesem została jego żona Stefania (z domu Beck, kuzynka późniejszego Ministra Spraw Zagranicznych Józefa Becka). Wspomagała działalność społeczną męża, działając w Towarzystwie Dobroczynności, w Kole Ziemianek, opiekowała się sierotami z sierocińca sióstr Szarytek. Bronisław Chąciński doceniając znaczenie lokalnej prasy, zainicjował utworzenia gazety „Pamiętnik Łukowski” oraz „Głos Ziemi Łukowskiej”, które wspierał materialnie.

Był dobrym, wszechstronnie wykształconym lekarzem z zakresu położnictwa, chirurgii, chorób wewnętrznych i zakaźnych. Był też wielkim patriotą. Zmarł nagle podczas wygłaszania patriotycznego przemówienia do zgromadzonych Łukowian w momencie uroczystego odsłonięcia pamiątkowej tablicy upamiętniającej bohatera Powstania Styczniowego ks. Stanisława Brzóski.

W 1922 roku w uznaniu jego zasług dla miasta, Rada Miasta Łukowa nadała dr Bronisławowi Chącińskiemu tytuł Honorowego Obywatela Miasta Łukowa. Nie zachował się protokół z posiedzenia Rady Miejskiej. Prawdopodobnie zniszczony został podczas bombardowania i pożaru budynku Magistratu w dniu 25 lipca 1944 r.