Andrzej Bączkowski - Honorowy Obywatel Miasta Łuków

Urodzony 8 października 1955 r. w Łukowie, zmarł 7 listopada 1996 r. Naukowiec, od 1980 r. w NSZZ Solidarność, polski działacz państwowy, prawnik, minister pracy w rządzie Włodzimierza Cimoszewicza. Ukończył Wydział Prawa i Administracji UMCS w Lublinie, od 1978 pracownik i asystent tej uczelni. Działacz "Solidarności" i opozycji demokratycznej, uwięziony w roku 1982. Po 1989 urzędnik służby publicznej, wiceminister pracy w latach 1991-1996. Od 15 lutego 1996 do śmierci sprawował funkcję ministra pracy. W 1995 uznany za Urzędnika Roku.

Pośmiertnie odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Dla uczczenia jego pamięci przyznawana jest nagroda im. Andrzeja Bączkowskiego dla najlepszych urzędników państwowych, wręczana w rocznicę jego śmierci. Żonaty z Grażyną Żuraw 1983, miał z nią syna. Zmarł nagle na zawał serca.

Radni Rady Miejskiej w Łukowie Uchwałą Nr XXVI/160/97 z dnia 30 kwietnia 1997 roku dla uczczenia pamięci przedwcześnie zmarłego łukowianina, wybitnego prawnika, osoby wielce zasłużonej dla Naszego Miasta, Ministra Pracy i Polityki Socjalnej nadali tytuł „Honorowego Obywatela Miasta Łukowa”.