1. Budowa hali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1
 2. Budowa gazociągu średniego ciśnienia za torami PKP – ul. Okrzei, Rurowa, Sosnowa, Kondrackiego, Bartnia, Trzaskoniec, Farfak, Źródlana oraz wsiach Wólka Świątkowa, Krynka i Role
 3. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wiatraki – Zimna Woda
 4. Przebudowa ulicy Cieszkowizna w Łukowie
 5. Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w ulicy Armii Ludowej i Chrobrego oraz Rolniczej i Telimeny
 6. Wykonanie terenowych urządzeń sportowych – boisko, bieżnia i elementy małej lekkoatletyki przy Szkole Podstawowej Nr 1
 7. Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 2
 8. Budowa kompleksu boisk przy Szkole Podstawowej Nr 5 w m. Łuków w ramach programu Moje Boisko – Orlik 2012
 9. Budowa boiska sportowego do gry w piłkę nożną ogólnie dostępnego przy Gimnazjum Nr 3 w Łukowie w ramach programu „BLISKO BOISKO”
 10. Budowa kompleksu boisk przy Szkole Podstawowej Nr 4, Gimnazjum Nr 1 w m. Łuków w ramach programu Moje Boisko – Orlik 2012
 11. Budowa bieżni lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1
 12. Remont ulic 11 Listopada i Alej Tadeusza Kościuszki na odcinku od ul. Siedleckiej do ul. Jana Pawła II w m. Łuków
 13. Remont ulicy Rogalińskiego i 700-lecia w m. Łuków
 14. Budowa ulicy Prusa (łącznik ul. Prusa z ul. Cieszkowizna)
 15. Bezpieczny i sportowy Park Miejski w Łukowie
 16. Budowa ulicy Kiernickich
 17. Budowa treningowego obiektu lekkoatletycznego w wariancie 200m przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Łukowie
 18. Upowszechnianie nauki pływania wśród uczniów klas I-III szkół podstawowych z miasta Łuków
 19. Modernizacja treningowych boisk piłkarskich, kortów tenisowych oraz basenu dużego na potrzeby klubów sportowych w Łukowie
 20. Budowa trasy rowerowej w Łukowie
 21. Upowszechnianie nauki pływania wśród uczniów klas I-III szkół podstawowych z miasta Łuków – II edycja
 22. Budowa ul. Polnej w m. Łuków
 23. Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w Łukowie, ul. Wyszyńskiego 10/16, 21-400 Łuków
 24. Utworzenie w 2020 roku 48 nowych miejsc w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech, w tym w zakresie wydatków inwestycyjnych: budowa budynku żłobka miejskiego oraz zakup pierwszego wyposażenia nowoutworzonych miejsc w Żłobku Miejskim nr 1 w Łukowie, ul. Józefa Piłsudskiego 18, 21-400 Łuków