Opis alternatywny powinien przekazać treść ilustracji

Lech Wałęsa - Honorowy Obywatel Miasta Łuków

Urodził się 29 września 1943 roku w Popowie, Ziemi Dobrzyńskiej w rodzinie drobnego rolnika. Przez siedem lat chodził do szkoły w Chalinie, a potem do klasy mechanizacji rolnictwa Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Lipnie, w której ukończył naukę po trzech latach i podjął pracę elektryka w Państwowym Ośrodku Maszynowym w Łochocinie. Po niespełna dwóch latach powołany do wojska odbywa zasadniczą służbę w Koszalinie, a po przeszkoleniu zostaje wysłany do szkoły podoficerskiej w Świeciu, skąd wraca do macierzystej jednostki. Wojsko opuszcza w stopniu kaprala. Wraca do pracy w POM-ie. 30 maja 1967 roku rozpoczyna pracę jako elektryk okrętowy w Stoczni Gdańskiej. Zawiera związek małżeński.

Po grudniu 1970 roku, kiedy dał się poznać jako początkujący działacz, zostaje inspektorem bhp z ramienia związków zawodowych na swoim wydziale. W kwietniu 1976 roku, za źle widziane przez ówczesne władze wystąpienie zostaje zwolniony z pracy. Rozpoczyna aktywną działalność opozycyjną. Często zmienia pracę, zyskując rosnącą popularność, jako działacz społeczny. W 1980 roku jest przywódcą strajku w Stoczni Gdańskiej. 31 sierpnia podpisuje porozumienie MKS z Komisją Rządową. W latach 1980-1981 przez 16 miesięcy stoi na czele Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność". Próbuje podtrzymywać stałe rozmowy z rządem dla rozładowania narastającego społecznego napięcia.

13 grudnia 1981 roku izolowany w willach rządowych po ogłoszeniu stanu wojennego. 26 stycznia 1982 roku wręczono mu decyzję o internowaniu z datą 13 grudnia 1981 roku. Przebywa w odosobnieniu w ośrodku rządowym w Arłamowie. 15 listopada wraca do Gdańska, a 22-go spotyka się z kardynałem Glempem. W Gdańsku odwiedzają go przedstawiciele zachodnich państw. W 1983 roku otrzymuje pokojową Nagrodę Nobla.

Z Gdańska wychodzi w 1988 roku koncepcja Okrągłego Stołu. 9 grudnia 1990 roku zostaje wybrany w powszechnych wyborach prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej, 23 grudnia obejmuje najwyższy urząd w państwie. Po zakończeniu pięcioletniej kadencji przegrywa w drugich powszechnych wyborach na prezydenta z Aleksandrem Kwaśniewskim.

W 1995 roku ufundował Instytut Lecha Wałęsy, którego celem jest m.in. rozwój i doskonalenie demokracji i systemu wolnorynkowego w Polsce, ochrona dziedzictwa narodowego oraz tradycji niepodległościowej i solidarnościowej, a także prowadzenie badań nad najnowszymi dziejami Polski. Lech Wałęsa nadal aktywnie uczestniczy w życiu społeczno-politycznym w kraju i za granicą. Wiele podróżuje utrzymując w ten sposób kontakt ze stowarzyszeniami, organizacjami oraz ludźmi polityki, nauki i kultury na całym świecie. Autor książek „Droga nadziei” (1987), „Droga Wolności” (1991), „Wszystko co robię, robię dla Polski” (1995), felietonista tygodnika „Wprost” 1996-2000.

Radni Rady Miejskiej w Łukowie Uchwałą Nr XIV/80/95 z dnia 10 listopada 1995 roku nadali Panu Lechowi Wałęsie Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej tytuł „Honorowego Obywatela Miasta Łukowa”.