ks. prał. Mirosław Łubik

Ksiądz prałat Mirosław Łubik z Łukowem jest związany od 1978 r., kiedy jako wikariusz przybył do parafii pw. Przemienienia Pańskiego. Od początku służby w łukowskiej kolegiacie wspierał działania opozycji niepodległościowej, włączając się w powstanie na terenie miasta struktur NSZZ „Solidarność”, jak i rolniczych związków zawodowych. Obejmując członków tych organizacji opieką duszpasterską, organizował m.in. msze za Ojczyznę. Zajmował się również transportem literatury bezdebitowej - tj. prasy i ulotek - do Łukowa i jej kolportażem na miejscu. Używał w tym celu maszyny drukującej, którą w tajemnicy przed władzą państwową przechowywał w swoim mieszkaniu. Kolportowane przez niego treści wysyłane były również na teren Związku Radzieckiego.

Franciszek Maklakiewicz

Franciszek Maklakiewicz - Honorowy Obywatel Miasta Łuków

Ks. prof. dr hab. Stanisław Zięba - Honorowy Obywatel Miasta Łuków

Ryszard Kaczorowski - Honorowy Obywatel Miasta Łuków

Andrzej Bączkowski - Honorowy Obywatel Miasta Łuków

To jest przykładowy opis alternatywny obrazka.

Lech Wałęsa - Honorowy Obywatel Miasta Łuków

To jest przykładowy opis alternatywny obrazka.

Stanisław Musielak - Honorowy Obywatel Miasta Łuków

To jest przykładowy opis alternatywny obrazka.

Eugeniusz Kwiatkowski - Honorowy Obywatel Miasta Łuków

To jest przykładowy opis alternatywny obrazka.

Bronisław Chąciński - Honorowy Obywatel Miasta Łuków