Uwaga na marznące opady deszczu

IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych i Komercyjnych w Warszawie informuje o marznących opadach deszczu, które mogą wystąpić od godz. 23:00 dnia 24.01.2022 r. do godz. 09:00 dnia 25.01.2022 r. na terenie powiatu łukowskiego. Stopień zagrożenia: 1.

LIII sesja Rady Miasta Łuków

W dniu 27 stycznia 2022 roku o godz. 11.00 odbędzie się LIII zwyczajna sesja Rady Miasta Łuków. Sesja zostanie przeprowadzona w trybie zdalnym z sali konferencyjnej im. Jana Pawła II przy ul. Józefa Piłsudskiego 17 w Łukowie.

Porządek obrad:

1. Otwarcie.

2. Przyjęcie wniosków do przedstawionego porządku obrad LIII sesji Rady Miasta.

3. Przyjęcie protokołów z LI oraz LII sesji Rady Miasta.

Ostrzeżenia meteo - wtorek 20 stycznia

IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych i Komercyjnych w Warszawie ostrzega przed możliwym do wystąpienia na terenie powiatu łukowskiego oblodzeniem oraz silnym wiatrem. Ostrzeżenie wydano na czwartek 20 stycznia 2022 r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łuków

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łuków wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Łuków Uchwały Nr L/368/2021 z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łuków.

Wścieklizna zwierząt - obostrzenia dla właścicieli

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łukowie informuje o wejściu w życie rozporządzenia Wojewody Lubelskiego z 12 stycznia 2022 r. w sprawie zapobiegania wściekliźnie na terenie powiatu opolskiego, puławskiego, ryckiego oraz łukowskiego.