BO 2024: Zielony Łuków - dbajmy o miejską zieleń

Zakwalifikowany do głosowania projekt do zrealizowania ze środków Łukowskiego Budżetu Obywatelskiego pn. „Zielony Łuków - dbajmy o miejską zieleń”. Poniżej prezentujemy opracowany przez wnioskodawcę opis zgłaszanego projektu, lokalizacje projektu, uzasadnienie realizacji projektu i jego szacunkową wartość.

Opis zgłaszanego projektu:

Aby walczyć z betonozą, negatywnymi skutkami upałów i suszą, chcemy zazielenić Łuków. Chcemy zaproponować nasadzenia dużych drzew, dających cień oraz zakup mniejszych roślin, które upiększą nasze miejsce zamieszkania. Wszystko po to, aby Łuków był bardziej zielonym miastem!

Projekt zakłada:

  1. Zakup krzewów oraz ok. 100 drzew o obwodzie pnia min. 10 cm wraz z systemem nawadniającym i stabilizującym oraz wymianą gruntu, kwitnących wczesną wiosną. Sugerowane drzewa to m.in. platany, jabłonie ozdobne, wiśnie ozdobne, śliwy ozdobne, robinie akacjowe, a także rodzime gatunki, takie jak: graby, jesiony, wiązy, lipy, głogi, buki.
  2. Zakup nasion na stworzenie trzech wieloletnich łąk kwietnych, które już dziś cieszą łukowian i które sprawią, iż nasze miasto będzie z jednej strony piękniejsze, a z drugiej stworzy mikroklimat dla owadów takich jak pszczoły.
  3. Zakup urządzeń tzw. małej architektury (m.in. donic na kwiaty, kwietników) do umieszczenia / zamontowaniana działkach miejskich.
  4. Zakup rabat bylinowych, sadzonek kwiatów (np. tulipanów) do zasadzenia w reprezentacyjnych częściach Łukowa.

Lokalizacja:

Nieruchomości stanowiące własność Miasta Łuków. Skwery, tereny, pasy drogowe dróg gminnych w granicach administracyjnych miasta. Proponowane lokalizacje nasadzeń to m.in. zalew Zimna Woda, Plac Narutowicza, park miejski, bulwar nad Krzną, ul. Zdanowskiego, Dmocha, Dworcowa, Konstytucji Trzeciego Maja, Siedlecka, Partyzantów, Spokojna, Lewickiego, osiedle mieszkaniowe w obrębie ulic Kresów Wschodnich i Wileńskiej i inne.

Uzasadnienie realizacji projektu:

Celem projektu jest zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców Łukowa i zwrócenie uwagi, jak bardzo drzewa wpływają na nasze codzienne miejskie życie. Projekt zakłada też wskazanie kierunków rozwoju urbanistycznego pod kątem łagodzenia skutków zmiany klimatu. Pomysł konsultowany był z ekspertami zajmującymi się tematyką zieleni miejskiej, jest też odpowiedzią na społeczne oczekiwania mieszkańców Łukowa, pojawiające się m.in. podczas wysokich temperatur panujących w mieście w okresie wakacyjnym.

16 lipca 2023 r. grupa mieszkańców Łukowa dokonała pomiarów ciepła w różnych częściach miasta. Akcja miała na celu wskazanie różnic pomiędzy obecnością, a brakiem materii biologicznej. W skrócie - jak bardzo brak terenów zielonych-drzew i traw wpływa na wzrost temperatury w mieście. Wyniki eksperymentu dają do myślenia o naszej miejskiej przyszłości.

W Łukowie mamy do czynienia z tzw. „wyspą ciepła” czyli zjawiskiem, kiedy nawet po zmierzchu zabudowany obszar nie schładza się wystarczająco, pomimo tego, iż naturalnie spada temperatura powietrza. Dzieje się tak, ponieważ nagrzane za dnia budynki i sztuczne betonowe nawierzchnie bardzo wolno oddają ciepło i dlatego też nie odczuwamy ochłodzenia wraz z zachodem Słońca.

Aby przeciwdziałać upałom w mieście należy skupić się na odbudowie zielonej części miasta. Drzewa zatrzymują wodę i parują jednocześnie schładzając swoje otoczenie, dlatego wokół drzew mamy wyraźnie niższe temperatury. Wszyscy wiemy też, jak wyglądają nasze ulice po poważniejszych ulewach. Jezdnie są zalewane, a woda nie ma gdzie odpłynąć. Zwiększając liczbę drzew w mieście poprawimy również naturalny obieg wody, tj. sprawimy, iż woda pochodząca np. z opadów deszczu nie będzie od razu wyparowywać do atmosfery, lecz niczym „gąbka” będzie wsiąkać do gruntu i tam się zatrzymywać.

Wszyscy chcemy żyć w jak najlepszych warunkach, dlatego też chcemy mieć wpływ na rozwój naszego miasta. Dlaczego? Bo „najlepszą metodą przewidywania przyszłości jest jej tworzenie!”

Szacunkowa wartość projektu:

  1. Zakup krzewów oraz około 100 o obwodzie pnia min. 10 cm wraz z systemem nawadniającym i stabilizującym oraz wymianą gruntu, kwitnących wczesną wiosną. Sugerowane drzewa to m.in. jabłonie ozdobne, wiśnie ozdobne, śliwy ozdobne, robinie akacjowe, a także rodzime gatunki, takie jak: graby, jesiony, wiązy, lipy, głogi, buki. Proponowane lokalizacje: m.in. park miejski, ul. Zdanowskiego, Dmocha, Dworcowa, Konstytucji Trzeciego Maja, Siedlecka, Partyzantów, Spokojna, Kresów Wschodnich i Wileńska - 100 000 zł
  2. Zakup nasion na stworzenie trzech wieloletnich łąk kwietnych. Proponowane lokalizacje: ul. Parkowa, bulwar nad Krzną, zalew Zimna Woda - 30 000 zł
  3. Zakup małej architektury do umieszczenia (zamontowania) na działkach miejskich (tj. donice, kwietniki) - 50 000 zł
  4. Zakup rabat bylinowych, sadzonek kwiatów (np. tulipanów) do zasadzenia m.in. na ul. Lewickiego, Placu Narutowicza i w parku miejskim - 20 000 zł

Łącznie: 200 000 zł