Wyniki losowania do Łukowskiej Rady Seniorów

11 osób - 9 wybranych w drodze losowania oraz 2 przedstawicieli burmistrza Łukowa - będzie liczyć nowa Łukowska Rada Seniorów. W piątek 5 listopada odbyło się losowanie członków Rady spośród wszystkich nadesłanych zgłoszeń. Łukowska Rada Seniorów to organ konsultacyjny i doradczy. Skupia przedstawicieli różnych organizacji, stowarzyszeń i klubów zrzeszających emerytów i rencistów.

Wraz z upływem kadencji dotychczasowych członków Łukowskiej Rady Seniorów, Urząd Miasta ogłosił nabór na członków, którzy chcieliby zasiadać w nowej Radzie. Kandydatury można było zgłaszać do 25 października. Z uwagi na większą liczbę chętnych, aniżeli liczba dostępnych (dziewięciu) miejsc, zgodnie ze statutem ŁRS, konieczne było zorganizowanie publicznego losowania i dokonanie wyboru członków Rady spośród wszystkich zgłoszonych osób.

Imiona i nazwiska osób wylosowanych do składu Łukowskiej Rady Seniorów w drodze publicznego losowania przeprowadzonego 5 listopada 2021 r.:

  1. Marek Józef Czernecki
  2. Irena Kunc
  3. Alfreda Henryka Kintop
  4. Józef Stanisław Tomasiewicz
  5. Wanda Krasuska
  6. Stefan Antoni Izdebski
  7. Mirosława Popławska
  8. Krzysztof Jan Kuciński
  9. Halina Barbara Wojtalska

Teraz - zgodnie ze statutem Łukowskiej Rady Seniorów - skład rady uzupełni burmistrz miasta w drodze zarządzenia.