Anna Tymińska przewodniczącą Łukowskiej Rady Seniorów

Anna Tymińska pokieruje pracą Łukowskiej Rady Seniorów II kadencji. W piątek 19 listopada w Urzędzie Miasta odbyło się pierwsze posiedzenie nowej Rady, na którym oprócz przewodniczącej wybrano także wiceprzewodniczącego i sekretarza ŁRS. Cała grupa liczy natomiast 11 osób.

Spotkaniu - do momentu wyboru nowych władz Rady Seniorów - przewodniczył Przewodniczący Rady Miasta Łuków Krzysztof Okliński. W posiedzeniu uczestniczyli także burmistrz Piotr Płudowski, zastępca burmistrza Mateusz Popławski, radny Henryk Lipiec i sekretarz miasta Waldemar Siurek.

W wyborach i głosowaniu polegającym na wrzuceniu głosów do urny, jednogłośne poparta została kandydatura Anny Tymińskiej jako nowej przewodniczącej Rady. Ponadto seniorzy zadecydowali iż wiceprzewodniczącym Rady będzie Grzegorz Niebrzegowski, a sekretarzem ŁRS Mirosława Popławska.

Łukowska Rada Seniorów to organ doradczy i konsultacyjny. Ma też aktywizować środowiska senioralne w mieście. Do Rady należeć mogą osoby reprezentujące różnego rodzaju organizacje zrzeszające emerytów i rencistów: kluby, stowarzyszenia. W skład Łukowskiej Rady Seniorów wchodzą (w kolejności alfabetycznej): Marek Czernecki, Stefan Izdebski, Alfreda Kintop, Wanda Krasuska, Krzysztof Kuciński, Irena Kunc, Grzegorz Niebrzegowski, Mirosława Popławska, Józef Tomasiewicz, Anna Tymińska i Halina Wojtalska. Kadencja Rady trwa cztery lata. Obsługę kancelaryjną ŁRS zapewnia Biuro Rady Miasta.