Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

W ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (nabór konkursowy w dniach 10-28.12.2020 r.) Miasto Łuków otrzymało dofinansowanie w wysokości 1 000 000,00 zł.

Środki przeznaczono na realizację zadania pn. „Przebudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Łukowie”.

Całkowita wartość zadania: 1 578 170,70 zł

Wartość dofinansowania: 1 000 000,00 zł

Zakres rzeczowy zadania obejmuje: prace rozbiórkowe i wyburzeniowe, konstrukcję, pokrycie dachu z pracami towarzyszącymi, instalacje elektryczne, instalację wentylacji mechanicznej, instalację centralnego ogrzewania, instalację freonową, stolarkę okienną i drzwiową, elewację, wykonanie schodów zewnętrznych, wykończenie powierzchni ścian, stropów, podłoże pod podłogę sportową wraz z nawierzchnią sportową i wyposażenie (wymianę drabinek gimnastycznych, wymianę i montaż nowego osprzętu sportowego do koszykówki i siatkówki, wykonanie ścianki wspinaczkowej na ścianie szczytowej budynku).

Okres realizacji zadania: 11.03.2022 r. - 06.12.2022 r.