Deklaracja dostępności oficjalnego serwisu internetowego Miasta Łuków

Urząd Miasta Łuków zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Miasta Łuków.

 • Data publikacji strony internetowej: 23.09.2020 r.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 14.02.2022 r.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy opublikowane po dn. 23.09.2020 r. opatrzone są napisami dla osób głuchych/niesłyszących i słabosłyszących, filmy opublikowane przed dn. 23.09.2020 r. nie posiadają ww. napisów
 • strona jest responsywna,
 • zamieszczone na stronie internetowej grafiki posiadają nazwy/opisy alternatywne,
 • na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Oświadczenie sporządzono dnia 23.09.2020 r., a zaktualizowano 14.02.2022 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marek Król (tel. 25 797 66 19, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.). Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/

 

Dostępność architektoniczna:

 

Urząd Miasta Łuków

ul. Piłsudskiego 17

21-400 Łuków

 • Do budynku prowadzą 3 wejścia:
  • główne od ul. Piłsudskiego z poziomu chodnika;
  • boczne przy parkingu dla pracowników od Muzeum Regionalnego z poziomu chodnika;
  • boczne przy parkingu dla pracowników od strony Poczty Polskiej z poziomu chodnika. Wewnątrz budynku 3 schody prowadzą na poziom parteru.
 • Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • W budynku znajduje się winda prowadząca na Sale Konferencyjną, gdzie obsługiwane są osoby z niepełnosprawnością ruchową.
 • Punkt Obsługi Interesanta znajduje się na parterze po prawej stronie, pok. nr 19.
 • Toaleta z udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, naprzeciwko Punktu Obsługi Interesanta.
 • Miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych wyznaczone jest przy Muzeum Regionalnym, które znajduje się 40 m od głównego wejścia do Urzędu.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Osoby niesłyszące mogą skorzystać z pomocy pracownika posługującego się językiem migowym.

 

Urząd Miasta Łuków

Audytor Wewnętrzny

Stanowiska do spraw Zamówień Publicznych

Wydział Inwestycji

Wydział Zarządzania Projektami i Promocji

ul. Browarna 65

21-400 Łuków

 • Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma windy.
 • Do budynku prowadzi jedno wejście od ul. Browarnej, przy którym znajduje się jeden stopień o wysokości 7 cm. W budynku brak toalety z udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych.
 • Przy budynku brak wyznaczonego miejsca dla osób niepełnosprawnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Osoby niesłyszące mogą skorzystać z pomocy pracownika posługującego się językiem migowym.

 

Urząd Miasta Łuków

Wydział Spraw Społecznych

ul. Zdanowskiego 15

21-400 Łuków

 • Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma windy.
 • Do budynku prowadzi jedno wejście od ul. Zdanowskiego z poziomu chodnika.
 • W budynku brak toalety z udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych.
 • Przy budynku znajdują się dwa wyznaczone miejsca dla osób niepełnosprawnych przy ul. Zdanowskiego w odległości 25 m od wejścia.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Osoby niesłyszące mogą skorzystać z pomocy pracownika posługującego się językiem migowym.

 

Urząd Miasta Łuków

Urząd Stanu Cywilnego

ul. Kwiatkowskiego 2

21-400 Łuków

 • Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma windy.
 • Do budynku prowadzi jedno wejście od ul. Kwiatkowskiego z poziomu chodnika.
 • W budynku brak toalety z udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych.
 • Przy budynku znajdują się dwa wyznaczone miejsca dla osób niepełnosprawnych przy ul. Zdanowskiego w odległości 35 m od wejścia.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Osoby niesłyszące mogą skorzystać z pomocy pracownika posługującego się językiem migowym.

 

DO POBRANIA: