BO 2024: projekty dopuszczone do głosowania

6 projektów do zrealizowania w ramach Łukowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2024 rok zostanie poddanych ocenie mieszkańców. Na projekty te będzie można głosować od 11 do 24 września br. Wcześniej wszystkie pomysły mieszkańców zostały ocenione przez działający w Urzędzie Miasta Łuków Zespół ds. budżetu obywatelskiego.

Poniżej prezentujemy opisy projektów, wskazane przez mieszkańców lokalizacje i uzasadnienia potrzeby realizacji zgłoszonych propozycji. Informacje te pochodzą z wniosków, które mieszkańcy Łukowa składali od 7 do 18 sierpnia, zarówno drogą papierową, jak i przez Internet.

BO 2024: Projekty złożone przez mieszkańców Łukowa (według kolejności zgłoszeń) i pozytywnie zaopiniowane przez Zespół ds. budżetu obywatelskiego:

  1. Instalacja stołów do tenisa stołowego
  2. Ścieżka edukacyjna do nauki jazdy i prowadzenia wózka inwalidzkiego
  3. Zielony Łuków - dbajmy o miejską zieleń
  4. Bezpieczne przejście do bulwaru nad Krzną i ogródków działkowych
  5. EkoSłupki sygnalizujące jakość powietrza w Łukowie
  6. Zakup i montaż dmuchanego parku wodnego na zalewie Zimna Woda

Teraz, o tym który projekt (lub projekty) zostanie zapisany w projekcie uchwały budżetowej Miasta Łuków na 2024 zadecydują sami mieszkańcy. Głosowanie na zadania do zrealizowania w III edycji Łukowskiego Budżetu Obywatelskiego będzie trwało od 11 do 24 września, m.in. za pośrednictwem strony internetowej https://lukow.budzet-obywatelski.org/. Osoby, które zechcą oddać głos w sposób tradycyjny, będą również miały taką możliwość. W tym celu w Urzędzie Miasta przy ul. Piłsudskiego 17 zostanie udostępniona specjalna urna.