BO 2023: Miasteczko ruchu drogowego

Zakwalifikowany do głosowania projekt do zrealizowania ze środków Łukowskiego Budżetu Obywatelskiego pn. „Miasteczko ruchu drogowego”. Poniżej prezentujemy opracowany przez wnioskodawcę opis zgłaszanego projektu, lokalizacje projektu, uzasadnienie realizacji projektu i jego szacunkową wartość.

 

Opis zgłaszanego projektu:

Miasteczko ruchu drogowego to projekt skierowany do mieszkańców miasta, rodzin z dziećmi, szkół i przedszkoli. Dedykowany jest uczestnikom ruchu drogowego - pieszym i rowerzystom. Ma za zadanie przygotować dzieci do bezpiecznego korzystania z dróg, a dorosłym przypominać o tych zasadach. Miasteczko ruchu drogowego umożliwi praktyczną naukę z zakresu przepisów ruchu drogowego i skutecznie poprawi bezpieczeństwo na ulicach naszego miasta. Chociaż co roku setki dzieci przygotowują się do egzaminu na kartę rowerową, to dotąd nie było i nie ma profesjonalnie przygotowanego na ten cel placu. Miasteczko ruchu drogowego mogłoby być też miejscem rekreacji połączonej z edukacją. Proponowane wymiary miasteczka to min. 20x25 m. 

 

Lokalizacja projektu:

Na lokalizację Miasteczka ruchu drogowego proponuje się działkę o nr 7548/2, znajdującą się w Łukowie przy ul. 700-lecia, tuż za sklepem "Biedronka". Na tejże działce znajduje się już siłownia zewnętrzna, a działka zlokalizowana jest w pobliżu dużego osiedla mieszkaniowego (os. Sienkiewicza) i szkół podstawowych (nr 1 i nr 2) oraz I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki, IV Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II oraz przedszkoli.

 

Uzasadnienie realizacji projektu:

Miasteczko ruchu drogowego byłoby profesjonalnie przygotowanym miejscem do nauki do nauki poruszania się po drogach publicznych rowerami oraz dla pieszych. Zapewniłoby PROFESJONALNE miejsce do przeprowadzania egzaminów na kartę rowerową. Byłoby to miejsce promujące bezpieczeństwo na drogach i szlakach komunikacyjnych. Po zadbaniu o teren zielony, zdecydowanie poprawiłoby estetykę okolicy.

 

Szacunkowa wartość projektu:

  • Prace ziemne, zakup i ułożenie kostki brukowej z obrzeżami - 80 000 zł
  • Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego - 17 000 zł
  • Wykonanie sygnalizacji świetlnej - 15 000 zł
  • Mała architektura (ławeczki, stojaki na rowery, kosze na śmieci, itp.) - 10 000 zł
  • Zagospodarowanie zieleni (zasianie trawy, nasadzenie krzewów i drzew) - 6 000 zł

Łącznie: 128 000,00 zł