BO 2023: Psi park w parku miejskim

Zakwalifikowany do głosowania projekt do zrealizowania ze środków Łukowskiego Budżetu Obywatelskiego pn. „Psi park w parku miejskim”. Poniżej prezentujemy opracowany przez wnioskodawcę opis zgłaszanego projektu, lokalizacje projektu, uzasadnienie realizacji projektu i jego szacunkową wartość.

 

Opis zgłaszanego projektu:

W Łukowie mieszka blisko 30 tys. osób. Wielu z nich ma zwierzęta, w tym przede wszystkim psy. O ile zwierzęta te mają gdzie się bawić i biegać na posesjach jednorodzinnych, o tyle mieszkańcy bloków wielorodzinnych i osiedli mieszkaniowych mają utrudnioną możliwość zabawy ze swoimi milusińskimi. W centrum miasta przydałoby się więc miejsce, gdzie nasi czworonożni przyjaciele (mieszkający ze swoimi właścicielami często w ciasnych mieszkaniach) mogliby swobodnie biegać, nie przeszkadzając przy tym innym. Pies potrzebuje aktywności, ponieważ właśnie w ten sposób może rozładować nadmiar energii.

Dlatego też projekt zakłada modernizację i zamianę istniejącego nieatrakcyjnego wybiegu dla zwierząt w parku miejskim w prawdziwy „psi park” z większą liczbą urządzeń do zabawy i rozładowania aktywności psów. Park byłby wyposażony w atestowane, odporne warunki atmosferyczne, nowe urządzenia dla zwierząt, m.in. tunele, równoważnie, kładki, huśtawki, itp. Znalazłby się na nim również specjalny wodopój z mechanizmem pobierania wody na wzór innego, istniejącego już w parku miejskim na przeciwko amfiteatru, kosz na psie odchody, a także nowe ławki dla właścicieli czworonogów. Miejsce byłoby dostępne 7 dni w tygodniu, także wieczorami, a bezpieczeństwo w tych godzinach zapewniłaby nowa latarnia (np. solarna) oraz dodatkowa kamera monitoringu.

Projekt zakłada także wymianę ogrodzenia, by uniemożliwić zwierzętom ucieczkę z miejsca i zapewnić jednocześnie bezpieczeństwo pozostałym użytkownikom parku miejskiego w Łukowie. Nowe ogrodzenie sprawi też, że usunięte zostaną ewentualne, istniejące już uszkodzenia. W psim parku wymieniona mogła by być też część nawierzchni, m.in. na piasek lub żwir. Wszystko po to, aby dzisiejsze miejsce - już zapomniane i zrobione „od niechcenia” - stało się kolejną wizytówką w miejskim parku.

 

Lokalizacja projektu:

Realizując psi park należy wykorzystać istniejący wybieg dla psów, zlokalizowany w parku miejskim w Łukowie na działce nr 8813/1 (w jej rogu, tuż za skate-parkiem, w pobliżu działki należącej do Państwowej Straży Pożarnej w Łukowie). Lokalizacja nowego wybiegu dla psów nie będzie przeszkadzała w użytkowaniu parku przez inne osoby, w tym miłośników innych form aktywności.

 

Uzasadnienie realizacji projektu:

Zgodnie z istniejącymi przepisami, osoby wyprowadzające psa na spacer, winny prowadzić go na smyczy i w kagańcu. Utworzenie atrakcyjnego miejsca kilkaset kilometrów od osiedli mieszkaniowych, w którym czworonogi mogłyby cieszyć się wolnością, byłoby dobrym pomysłem dla właścicieli zwierząt, którzy nie mogą spuścić swojego psa ze smyczy na nieogrodzonym terenie. Miejsce, w którym zwierzęta mogłyby swobodnie rozładowywać swoją aktywność, a także bawić się z innymi czworonogami, znacznie poprawiłoby relacje między psem, a jego właścicielem, a idąc dalej pozytywnie wpłynęłoby na samopoczucie psychiczne człowieka. Psi park byłby również przestrzenią, w której można byłoby socjalizować psa, tresować go, uczyć poleceń i posłuszeństwa. Ponadto w tym miejscu mogłyby być też organizowane w przyszłości spotkania z przedstawicielami schronisk dla zwierząt i akcje adopcyjne. Być może możliwość korzystania z placu przeznaczonego specjalnie dla tych zwierząt zachęci ludzi do tego, aby adoptować czworonoga ze schroniska. Ponadto remont, odnowienie, czy wykorzystanie „na nowo” tego terenu w parku miejskim jako miejsce dla zwierząt, zwróci temu miejscu jego właściwe przeznaczenie. Część parku, w której aktualnie przesiadują osoby niekoniecznie zachowujące się właściwie, zostanie zastąpione obecnością tych, którzy kochają aktywność i zwierzęta.

 

Szacunkowa wartość projektu:

  • Nowe ogrodzenie (w tym furtka z samozamykaczem) - 30 000 zł
  • Zabawki dla psów 9 szt. (slalom 2 szt., pierścienie, ścieżka po platformach, drążek do podskakiwania, równoważnia, tuba 2 szt., kładka) - 30 000 zł
  • Prace ziemne - 20 000 zł
  • Poidło dla zwierząt - 20 000 zł
  • Latarnia uliczna (LED) i kamera monitoringu - 8 000 zł
  • Pojemniki na psie odchody (2 szt.) - 2 500 zł
  • Ławki parkowe, kosze na śmieci - 3 500 zł
  • Tablice informacyjne - 2 000 zł
  • Pozostałe koszty (np. dokumentacja, robocizna, itp.) - 10 000 zł

Łącznie: 126 000,00 zł