Patronat Burmistrza Miasta Łuków

Honorowy patronat Burmistrza Miasta Łuków przyznawany jest w celu podkreślenia szczególnego charakteru planowanego wydarzenia bezpośrednio związanego z promocją i kreowaniem pozytywnego wizerunku miasta, integracją mieszkańców, rozwojem inicjatyw społecznych, kulturowych, naukowych, gospodarczych, edukacyjnych, sportowych oraz innych korzystnych dla miasta i jego mieszkańców.

Honorowym patronatem Burmistrza Miasta Łuków mogą być objęte przedsięwzięcia o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim lub międzynarodowym, organizowane na terenie Łukowa lub inne wydarzenia o szczególnym znaczeniu dla miasta. Patronatem honorowym mogą być objęte koncerty niekomercyjne, wydarzenia kulturalne, gospodarcze, sportowe, targi, konferencje, wydawnictwa oraz innego typu wydarzenia. 

Honorowym patronatem nie obejmuje się przedsięwzięć o charakterze komercyjnym oraz wydarzeń, podczas których przeprowadzane są zbiórki pieniędzy. W wyjątkowych sytuacjach Burmistrz Miasta Łuków może objąć patronatem takie przedsięwzięcia, jeśli gwarantują one wysoki poziom merytoryczny, nie są nastawione bezpośrednio na zysk organizatora i zostaną uznane za szczególnie użyteczne dla miasta i jego mieszkańców. Przyznanie honorowego patronatu nie oznacza osobistego udziału burmistrza w wydarzeniu, jak również deklaracji wsparcia finansowego lub organizacyjnego. Przyznanie patronatu nie zwalnia również wnioskodawcy z obowiązku dopełnienia wszelkich procedur przewidzianych prawem oraz uiszczania związanych z tym ewentualnych opłat i innych należności.

Poprzez udzielenie patronatu rozumie się wyrażenie zgody na posługiwanie się przez wnioskodawcę logotypem patronatu oraz herbem Miasta Łuków na potrzeby organizowanego przedsięwzięcia. Herbu miasta i logotypu patronatu nie należy umieszczać obok siebie. W szczególnie uzasadnionych przypadkach burmistrz może postanowić o wycofaniu honorowego patronatu nad przedsięwzięciem. Pisemne oświadczenie o wycofaniu patronatu przekazywane jest niezwłocznie wnioskodawcy/organizatorowi. Cofnięcie honorowego patronatu skutkuje obowiązkiem natychmiastowego zaprzestania wszelkich uprawnień związanych z jego udzieleniem.

Organizator składający wniosek o objęcie honorowym patronatem Burmistrza Miasta Łuków planowanego przedsięwzięcia wyraża zgodę na wykorzystanie przez Urząd Miasta Łuków na każdym polu eksploatacji materiałów - w tym fotograficznych - związanych z imprezą, na którą został przyznany patronat. Materiały te służyć będą do ewentualnego wykorzystania w charakterze informacyjno-promocyjnym Miasta Łuków. Miasto Łuków zastrzega sobie prawo ekspozycji własnych materiałów promocyjnych (typu baner, roll-up, ulotka, itp.) na przedsięwzięciu objętym honorowym patronatem Burmistrza Miasta Łuków.

Zasady dotyczące udzielania honorowych patronatów stosuje się odpowiednio do spraw związanych z udziałem Burmistrza Miasta Łuków w komitetach honorowych.

 

W sprawach Honorowego patronatu Burmistrza Miasta Łuków prosimy kontaktować się z Referatem Promocji Urzędu Miasta Łuków:

  • osobiście: ul. Browarna 65, 21-400 Łuków
  • telefonicznie: tel. 25 798 30 05
  • mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • za pośrednictwem mediów społecznościowych: Miasto Łuków na Facebooku