Opis alternatywny powinien przekazać treść ilustracji

Stanisław Musielak - Honorowy Obywatel Miasta Łuków

Przybył do Łukowa w 1915 roku jako urzędnik niemieckich władz okupacyjnych, pełnił obowiązki sekretarza niemieckiego burmistrza Grabowieckiego. Pracując we władzy okupacyjnej, okazał się szczerym polskim patriotą. W czasie represji niemieckich wobec Polaków, uprzedzał o mających się odbyć rewizjach lub aresztowaniach. Uczestniczył w działalności konspiracyjnej Polskiej Organizacji Wojskowej na terenie Łukowa oraz innych organizacji polskich działających w konspiracji na rzecz odzyskiwania niepodległości.

Po rozbrojeniu Niemców 11 listopada 1918 roku nazajutrz, rozpoczęła pracę Miejska Rada miasta Łukowa pod przewodnictwem Bronisława Chącińskiego zorganizowana jeszcze w warunkach zaboru niemieckiego. Usunięto wówczas znienawidzonego sługę niemieckiego burmistrza Grabowieckiego i na jego miejsce jednogłośnie wybrano Stanisława Musielaka. Wybór ten z zadowoleniem został zaakceptowany przez społeczeństwo Łukowa. Stanisław Musielak był solidnym i taktownym pracownikiem. Starał się uchronić miasto przed kompletną ruiną jaka zagrażała mu po rabunkowej gospodarce okupanta niemieckiego. Na początku 1920 roku Stanisław Musielak opuścił Łuków, udając się do Ostrowa Poznańskiego na równorzędne stanowisko.

W uznaniu jego zasług dla Łukowa, Rada Miejska uchwałą z dnia 13.03.1920 r. nadała mu tytuł Honorowego Obywatela Miasta Łukowa.