Grażyna Kulik

Grażyna Kulik poświęciła swoje życie dla innych. Jest jedną z założycielek działającego już od 10 lat Łukowskiego Stowarzyszenia Wspierania Osób z Autyzmem i ich Rodzin „Labirynt”, gdzie od początku funkcjonowania tej organizacji pełni funkcję prezesa.

Propaguje problem autyzmu w różnych miejscach. Służy pomocą i wsparciem na wielu płaszczyznach. Usilnie zabiega o godne miejsce osób z autyzmem w społeczeństwie i placówkach edukacyjnych oraz o normalne funkcjonowanie ich rodzin. Jest współorganizatorką „Niebieskiego Biegu” - imprezy integracyjnej i sportowej, uświadamiającej mieszkańców Łukowa, czym jest autyzm. Ponadto wspólnie ze stowarzyszeniem „Labirynt” organizuje obchody Światowego Dnia Wiedzy na temat tego schorzenia. Swoją wiedzę przekazuje zarówno młodym mieszkańcom Łukowa, jak i pedagogom, nauczycielom, logopedom.

Mimo problemów zdrowotnych, nigdy nie zaprzestała swej działalności społecznej. W przeszłości była Przewodniczącą Rady Rodziców w jednej z placówek edukacyjnych. Od lat pomaga i interesuje się potrzebami innych. Jest wspaniałą koleżanką, przyjaciółką i dobrym człowiekiem. Nawet w obecnym czasie nie wahała się, aby przyjąć uchodźców z Ukrainy i otoczyć ich opieką. Grażyna Kulik jest osobą znaną i rozpoznawalną, zasługuje na wiele tytułów, chociaż zaszczyty  nie są dla niej najważniejsze. Szczęście i spokój drugiego człowieka jest dla niej nagrodą za wszelkie trudy.

Mając na uwadze powyższe dokonania Uchwałą Rady Miasta Łuków nr LVII/426/2022 z 28 kwietnia 2022 r. nadano pani Grażynie Kulik Odznakę Honorową za Zasługi dla Łukowa.