Grzegorz Rzymowski

Pan Grzegorz Rzymowski jest osobą, która na stałe zapisała się w dziejach naszego Miasta. Od wielu lat bardzo aktywnie działa w obszarze edukacji, sportu, kultury i samorządu. Grzegorz Rzymowski z I Liceum Ogólnokształcącym w Łukowie zawodowo związany jest od 12 lutego 1990 r. Od 1 września 2007 r., pełni funkcję dyrektora szkoły, a w latach 1995-2007 sprawował funkcję wicedyrektora.

hm. Zdzisław Dudziński

Zdzisław Dudziński poprzez swoją działalność społeczną i wolontariacką wydatnie przyczynił się do rozwoju lokalnego środowiska w Łukowie. Pełniąc m.in. funkcję Komendanta Hufca ZHP Łuków przez lata kształtował wiele pozytywnych postaw u mieszkańców naszego miasta. 

Łukowski Klub Sportowy "Orlęta" Łuków

Łukowski Klub Sportowy „Orlęta” Łuków to największa organizacja pozarządowa działająca w powiecie łukowskim w dziedzinie kultury fizycznej i sportu. To również klub sportowy nierozerwalnie związany z historią miasta, którego historia sięga 1923 roku, a więc stu lat.

Ryszard Grafik

Ryszard Jerzy Grafik poprzez swoją wybitną działalność społeczną, naukową, popularyzatorską wybitnie przyczynił się do rozwoju lokalnego środowiska w Łukowie.

Grażyna Kulik

Grażyna Kulik poświęciła swoje życie dla innych. Jest jedną z założycielek działającego już od 10 lat Łukowskiego Stowarzyszenia Wspierania Osób z Autyzmem i ich Rodzin „Labirynt”, gdzie od początku funkcjonowania tej organizacji pełni funkcję prezesa.