Wzór pieczęci miejskich

Pieczęcią urzędową Miasta Łuków z herbem miasta, zwaną dalej pieczęcią Łukowa z herbem miasta, jest okrągła pieczęć metalowa o średnicy 36 mm z wizerunkiem niedźwiedzia i korony ustalonym dla
herbu Łukowa, z napisem w otoku rozpoczętym krzyżykiem u góry pieczęci MIASTO ŁUKÓW.

Pieczęcią urzędową Burmistrza Łukowa z herbem miasta, zwaną dalej pieczęcią Burmistrza z herbem miasta, jest okrągła pieczęć metalowa o średnicy 36 mm z wizerunkiem niedźwiedzia i korony ustalonym dla
herbu Łukowa, lecz bez tarczy herbowej, z napisem w otoku rozpoczętym krzyżykiem u góry pieczęci BURMISTRZ ŁUKOWA.

Pieczęcią urzędową Przewodniczącego Rady Miasta Łukowa z herbem miasta, zwaną dalej pieczęcią Przewodniczącego Rady z herbem miasta, jest okrągła pieczęć metalowa o średnicy 36 mm z wizerunkiem niedźwiedzia i korony ustalonym dla herbu Łukowa, bez tarczy herbowej, z napisem PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA ŁUKÓW.