Tysiące nowych roślin w Łukowie

Ponad 4000 krzewów i roślin cebulowych oraz 300 sztuk drzew nasadzili w 2022 roku  pracownicy Zarządu Dróg Miejskich. To rekordowe inwestycje w zieleń miejską w Łukowie.

Jak informują pracownicy ZDM, w ostatnich miesiącach około 50 drzew pojawiło się przy miejskich ulicach, natomiast 250 sztuk przybyło na działkach miejskich. Drzewa oraz krzewy nasadzono m.in. przy ulicach Pana Tadeusza, Wilczyńskiego, Przechodniej, Al. Kościuszki, ulicy Mickiewicza, Dmocha i Kościelnej oraz na terenie cmentarza komunalnego, parku miejskiego i zalewu Zimna Woda. Nowe drzewa pojawiły się także na skwerze przy pomniku Jana Pawła II przy ul. Piłsudskiego, placu zabaw i siłowni zewnętrznej przy ul. Rurowej, targowisku miejskim na ul. Prusa oraz przy boiskach OSiR. Część prac stanowiły tzw. nasadzenia zastępcze, a część wynika z chęci utworzenia zupełnie nowych miejsc z zielenią. Ponadto prace ZDM polegały na uzupełnieniu szpaleru drzew przy ulicach. Efekty wszystkich prac mieszkańcy powinni zobaczyć już wiosną w momencie zakwitu drzew i krzewów.

Zasadzone drzewa to głównie gatunki rodzime, tj. grab pospolity, klon zwyczajny, brzoza brodawkowata, lipa drobnolistna, dąb szypułkowy, głóg jednoszyjkowy. Drzewa mają też dekoracyjne kwiaty (np. śliwa wiśniowa i wiśnia piłkowana). Gatunki te mają charakteryzują się również podwyższoną odpornością na trudne warunki siedliskowe, tj. zasolenie i zanieczyszczenie gleby, wysokie i niskie temperatury oraz często przedłużający się niedobór wód opadowych.

Miasto na wiosnę zazieleni się również dzięki nowym krzewom. Pracownicy ZDM sadzili na jesieni m.in. takie gatunki, jak irga błyszcząca, tawuła, hortensja bukietowa, pęcherznica kalinolistna, irga szwedzka oraz róża okrywowa. Ten ostatni gatunek zasługuje na szczególną uwagę, ponieważ róża kwitnie cały sezon, od czerwca do października. W sumie na jesieni zostało zasadzonych ponad 500 sadzonek krzewów.

Oprócz nowych drzew i krzewów oczy mieszkańców będą już wkrótce cieszyć także wielobarwne kwiaty rosnące na Placu Narutowicza, Placu Solidarności i Wolności oraz w pasie drogowym na ul. Rogalińskiego i Lewickiego. W miejscach tych zasadzonych zostało ponad 3,5 tys. roślin cebulowych. Pracownicy Zarządu Dróg Miejskich w Łukowie planują też realizować nowe nasadzenia roślin w przyszłości.