Spotkanie konsultacyjne w sprawie MOF

Samorządy Miasta Łuków, Gminy Łuków, Gminy Stanin oraz Powiatu Łukowskiego przygotowują wspólną Strategię Rozwoju Ponadlokalnego dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Łukowa na lata 2021-2030.

Spotkanie konsultacyjne - Gminny Program Rewitalizacji

Na godz. 16:00 w poniedziałek 3 października zaplanowano otwarte spotkanie konsultacyjne w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Spotkanie odbędzie się w sali konferencyjnej w Urzędzie Miasta Łuków (ul. Piłsudskiego 17). Ponadto 5 października odbędzie się spacer studyjny. Konsultacje trwają do 7 października.

Ogłoszenie o złożeniu oferty: Towarzystwo Muzyczne im. Antoniego Próchniewicza

Ogłoszenie o złożeniu w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oferty na realizację zadania publicznego pt. Organizacja koncertów „Przyjaciele Łukowiaków dla Łukowa”.

Przetarg na miejsca handlowe przy cmentarzu parafialnym

Zakład Gospodarki Lokalowej w Łukowie ogłasza ustny przetarg nieograniczony na wynajem wyznaczonych miejsc targowych przy ul. Spokojnej i ul. 700-lecia na handel w dniach 31 października - 2 listopada 2022 r. Przetarg odbędzie się 6 października o godzinie 13:00 w sali konferencyjnej w Urzędzie Miasta Łuków (ul. Piłsudskiego 17).

Stanisław Soyka wystąpi w Łukowie

Jeden z największych koncertów w tym roku. Żyjąca legenda polskiej muzyki, wokalista jazzowy, pianista, kompozytor - Stanisław Soyka - wystąpi w naszym mieście. Koncert zaplanowano w piątek 14 października o godz. 18:00 w auli I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki.