Środki na stowarzyszenia i kluby sportowe rozdysponowane

Burmistrz Miasta Łuków Piotr Płudowski informuje o dokonanym podziale środków na upowszechnianie kultury fizycznej na terenie miasta. Środki podzielone zostały na podstawie ofert złożonych przez funkcjonujące w Łukowie organizacje sportowe.

Tym razem na podstawie przeprowadzonego konkursu na zadania dotyczące wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu wybrani zostali niżej wymienieni oferenci:

 1. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku szkolnym w obwodzie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łukowie - UKS "Jedynka", kwota 12 000,00 zł;
 2. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku szkolnym w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Łukowie - UKS "Orlik", kwota 10 000,00 zł;
 3. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku szkolnym w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 5 w Łukowie - UKS "Piątka", kwota 6 000,00 zł;
 4. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku szkolnym w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Łukowie - UKS "Dwójka", kwota 6 000,00 zł;
 5. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku szkolnym w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 3 w Łukowie - UKS "Trójka", kwota 6 000,00 zł;
 6. Prowadzenie sekcji piłki ręcznej - szkolenie i udział w zawodach - SPR "Łukovia" Łuków, kwota 28 000,00 zł;
 7. Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży szkolnej zamieszkującej na terenie Miasta Łuków, na poziomie szkół podstawowych i ponadpodstawowych w piłce nożnej, obejmujące min. 5 grup szkoleniowych w różnych kategoriach wiekowych, w zapasach, w boksie, zgłoszonych w okręgowych związkach sportowych - ŁKS "Orlęta" Łuków, kwota 350 000,00 zł;
 8. Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży szkolnej zamieszkującej na terenie Miasta Łuków, na poziomie szkół podstawowych i ponadpodstawowych w podnoszeniu ciężarów i kulturystyce - Klub Olimpijczyka Ziemi Łukowskiej, kwota 20 000,00 zł;
 9. Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży szkolnej zamieszkującej na terenie Miasta Łuków, na poziomie szkół podstawowych i ponadpodstawowych w zawodach organizowanych przez Polski Związek Kickboxingu - Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Nasz Region”, kwota 15 000,00 zł;
 10. Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych - Stowarzyszenie „Centrum Przedsiębiorczości, Integracji i Edukacji”, kwota 3 500,00 zł oraz Klub Sportowy Głuchych Hetman, kwota 3 500 zł;
 11. Prowadzenie sekcji pływackiej - szkolenie i udział w zawodach - MKS "Delfinek", kwota 16 000,00 zł;
 12. Szkolenie w zakresie piłki nożnej chłopców do wieku trampkarza młodszego zamieszkujących na terenie Miasta Łuków na bazie miejskich szkół podstawowych (min. 3 grupy szkoleniowe w różnych kategoriach wiekowych) - Łukowskie Stowarzyszenie Rozwoju, 25 000,00 zł;
 13. Szkolenie i współzawodnictwo sportowe w szachach dla mieszkańców Łukowa - Stowarzyszenie Szachistów "Szachpol” w Łukowie, kwota 7 000,00 zł.

Oferty złożone przez ww. kluby i stowarzyszenia sportowe analizowała komisja powołana przez burmistrza. Jej członkowie zaproponowali też podział środków pomiędzy poszczególne podmioty. W sumie do dyspozycji działających na terenie miasta podmiotów zajmujących się upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu przeznaczono na ten rok 508 tys. zł.

 

ZOBACZ TEŻ: