Dofinansowania dla klubów sportowych

Ministerstwo Sportu i Turystyki zachęca kluby i stowarzyszenia sportowe do składania wniosków o dofinansowanie w ramach programu „Klub” na 2023 rok. Poszczególne podmioty mogą zdobyć nawet 15 tys. zł. Termin składania wniosków mija 24 kwietnia.

Zgodnie z regulaminem, odbiorcami programu mogą być wyłącznie dzieci i młodzież w wieku do 18 roku życia. Kluby jednosekcyjne mogą otrzymać 10 tys. zł dofinansowania (z czego 6 tys. na wynagrodzenia szkoleniowców), a wielosekcyjne 15 tys. (w tym maksymalnie 9 tys. na wynagrodzenia szkoleniowców przy założeniu iż klub posiada min. 2 szkoleniowców z 2 różnych zgłoszonych sekcji). Środki z dofinansowania, oprócz wspomnianych wynagrodzeń, mogą być też zagospodarowane na przykład na zakup sprzętu szkoleniowego lub organizację min. 5-dniowych obozów sportowych.

Uwaga! Wymagane jest, aby wnioskodawca (klub) prowadził formalnie zarejestrowaną działalność sportową co najmniej 3 lata przed datą złożenia wniosku (rejestracja  w KRS bądź w ewidencji prowadzonej przez starostę właściwego ze względu na siedzibę klubu). Dofinansowanie mogą uzyskać tylko kluby, które w roku bieżącym i poprzednim uzyskały dotacje publiczne mniejsze niż 200 000 zł.

W przypadku aplikowania do programu, należy pamiętać o zapewneniu tzw. wkładu własnego – nie mniejszych niż 5% całości kosztów zadania. Udział własny może być pokryty np. ze środków jednostek samorządu terytorialnego, m.in. w formie pieniężnej bądź udostępnianej infrastruktury sportowej, ze środków Unii Europejskiej, pozyskany od sponsorów; może to być wkład własny klubu, w tym w postaci pracy wolontariuszy, itp. Udziału własnego nie można finansować ze środków przekazanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, np. otrzymanych w ramach innych naborów i konkursów.

Szczegółowe warunki i kryteria udziału w Rządowym Programie „KLUB” - edycja 2023 zostały zawarte w Regulaminie, który zamieszczony jest na stronie internetowej https://rzadowyprogramklub.pl. Poprzez tą stronę można też złożyć wniosek o dofinansowanie.