Komunikat: Termin zapłaty podatków

Urząd Miasta Łuków informuje, że 15 lutego 2024 roku upływa termin składania deklaracji oraz zapłaty I raty podatku od środków transportowych za 2024 rok.

Wpłat można dokonywać w kasie Urzędu Miasta Łuków w godz. 7:30 - 15:00 lub na rachunek bankowy nr 42 9206 1048 7103 0300 2000 0140 (Bank Spółdzielczy w Trzebieszowie).