Tradycyjne obchody Konstytucji 3 Maja w Łukowie

Przedstawiciele Miasta Łuków wzięli udział w uroczystościach zorganizowanych z okazji 233. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Ich nieodłącznym elementem była msza święta w intencji Ojczyzny oraz składanie kwiatów i wiązanek pod tablicą upamiętniającą wydarzenia z 1791 roku.

Tradycyjnie o oprawę muzyczną wydarzenia zadbała orkiestra dęta Towarzystwa Muzycznego im. Antoniego Próchniewicza. Organizatorzy - Powiat Łukowski - zorganizowali także pokaz musztry w wykonaniu kadetów Zespołu Szkół im. Władysława Tatarkiewicza w Radoryżu Smolanym, a także zaprosili recytatorów z Łukowskiego Ośrodka Kultury do artystycznego przypomnienia okoliczności, w jakich uchwalono majową Konstytucję.

W oficjalnych uroczystościach oprócz mieszkańców udział wzięli także przedstawiciele Miasta Łuków: burmistrz i pracownicy Urzędu Miasta, radni elekci. Na zaproszenie odpowiedzieli także reprezentanci organizacji społecznych, służb i instytucji, a także przedstawiciele partii politycznych oraz stowarzyszeń.

Fakt uchwalenia pierwszej nowoczesnej w historii naszego kraju ustawy zasadniczej świętowany był także na sportowo, podczas XXI Łukowskich Ulicznych Biegów 3-majowych pod patronatem Rady i Burmistrza Miasta Łuków.