Członkowie Łukowskiej Rady Seniorów wylosowani

11 osób - 9 wybranych w drodze losowania oraz 2 przedstawicieli burmistrza Łukowa - będzie liczyć nowa Łukowska Rada Seniorów. W czwartek 23 maja odbyło się losowanie członków Rady spośród wszystkich zgłoszeń spełniających wymogi formalne. Łukowska Rada Seniorów to organ konsultacyjny i doradczy. Skupia przedstawicieli różnych organizacji, stowarzyszeń i klubów zrzeszających środowiska senioralne.

Wraz z upływem kadencji dotychczasowych członków Łukowskiej Rady Seniorów, Burmistrz Miasta ogłosił nabór na członków, którzy chcieliby zasiadać w nowej Radzie. Kandydatury można było zgłaszać do 8 maja. Z uwagi na większą liczbę chętnych, aniżeli liczba dostępnych (dziewięciu) miejsc, zgodnie ze statutem ŁRS, konieczne było zorganizowanie publicznego losowania i dokonanie wyboru członków Rady spośród wszystkich zgłoszonych osób, których zgłoszenia spełniały wymogi formalne.

Lista osób wylosowanych do składu Łukowskiej Rady Seniorów w drodze publicznego losowania przeprowadzonego 23 maja 2024 r. przedstawia się następująco:

  1. Pani Alfreda Kintop
  2. Pani Wanda Krasuska
  3. Pani Jolanta Maryla Kielak
  4. Pani Helena Niebrzegowska
  5. Pan Marek Czernecki
  6. Pani Maria Chmielewska
  7. Pan Marian Radzikowski
  8. Pan Mirosław Borychowski
  9. Pani Halina Wojtalska

Teraz - zgodnie ze statutem Łukowskiej Rady Seniorów - skład Rady uzupełni Burmistrz Miasta Łuków w drodze zarządzenia.

DO POBRANIA: