Kondolencje

Z dużym smutkiem przyjęliśmy informację o śmierci ś.p. Daniela Płudowskiego, męża pracownicy Urzędu Miasta Łuków Anny Płudowskiej. 

Transmisja NA ŻYWO: 83. sesja Rady Miasta Łuków

Zachęcamy do śledzenia NA ŻYWO zwołanej na dzień 30 listopada 2023 r. 83. sesji Rady Miasta Łuków. Porządek obrad oraz imienne wyniki głosowania radnych dostępne są w portalu eSesja.pl. Początek obrad zaplanowano na godz. 10:00.

W Świątecznej Krainie 2023

Łukowski Ośrodek Kultury, Miasto Łuków oraz Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łukowie zapraszają na wydarzenie „W Świątecznej Krainie 2023”. Czeka na nas fascynujący cykl imprez mikołajkowych w Łukowie!

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Łuków

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.), Burmistrz Miasta Łuków informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Łuków przy ul. Piłsudskiego 17 oraz na stronach internetowych został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta Łuków położonej w Łukowie przy ul. Kiernickich przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony

Burmistrz Miasta Łuków ul. Piłsudskiego 17, 21-400 Łuków ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Łukowie stanowiącej własność Miasta Łuków:

nieruchomość zabudowana pawilonem handlowym będącym własnością dzierżawcy położona przy ul. Stawki oznaczona jako działka Nr 8471/5 o pow. 21 m2, dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Łukowie prowadzi księgę wieczystą Nr LU1U/00045338/4; cena wywoławcza nieruchomości wynosi 7 350 zł netto.