Ogłoszenie - Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łukowskiej

Burmistrz Miasta Łuków informuje, że w dniu 20.03.2023 r. do Urzędu Miasta Łuków wpłynęła oferta złożona przez Łukowskie Stowarzyszenie Wspierania Osób z Autyzmem i ich Rodzin „Labirynt” z siedzibą w Łukowie, ul. Wyszyńskiego 41 na realizację zadania publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży.

Senior+ - zapytania ofertowe

Miło nam poinformować, że Miasto Łuków otrzymało dofinansowanie w wysokości 57 600 zł na zapewnienie funkcjonowania placówki „Senior+” zlokalizowanej w Łukowie przy ul. Wyszyńskiego 10/16. Pozyskane środki pozwolą m.in. na organizację zajęć ruchowych, sportowo-rekreacyjnych i aktywizujących dla 30 uczestników Klubu w wieku powyżej 60 lat.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łuków

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łuków o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Łuków dla terenu położonego w Łukowie przy ul. Łapiguz.

Konferencja o czerniaku

Blisko 200 osób - osobiście lub przez Internet - uczestniczyło w zorganizowanej 18 marca konferencji „#Abecadło Czerniaka”. Jej organizatorami byli Szkoła Policealna - Medyczne Studium Zawodowe im. Janusza Korczaka w Łukowie, Łukowski Ośrodek Kultury, Lubelskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Centrum Medyczno-Diagnostyczne.

Działając na podstawie art. 35 ust. 1, 1b i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344), Burmistrz Miasta Łuków informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Łuków przy ul. Józefa Piłsudskiego 17 oraz w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Łukowie przy ul. Browarnej 63, a także na stronach internetowych Urzędu Miasta Łuków i Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łukowie zostały umieszczone wykazy nieruchomości stanowiących własność Miasta Łuków: