O klimacie w szkołach Polski Wschodniej

Ile wody potrzeba do produkcji ubrań mieszczących się w jednej szafie? Czy dżdżownice jedzą plastik? Ile śmieci rocznie produkuje każdy z nas? Czy Europa może być pierwszym na świecie neutralnym klimatycznie kontynentem? Już wkrótce odpowiedzi na te pytania uzyska 12 000 uczniów, którzy przystąpią do akcji edukacyjnej „Lekcja o Funduszach Europejskich VIII”.

Burmistrz Miasta Łuków informuje, że w dniu 5 września 2023 r. do Urzędu Miasta Łuków wpłynęła oferta złożona przez Klub Abstynenta „Jutrzenka” z siedzibą w 21-400 Łuków, ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 45A, na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym (art. 4 ust. 1 pkt 32 w/w ustawy) pt. „Wsparcie Klubu poprzez dotację na działalność statutowa Klubu Abstynenta ”JUTRZENKA’’ w Łukowie” do realizacji w okresie od 25.09.2023 r. do dnia 15.11.2023 r.

Punkt zwrotny - wystawa w Galerii PROwizorium

Tuż po wakacjach Łukowski Ośrodek Kultury startuje z nową ekspozycją w Galerii PROwizorium. Tym razem gościem będzie Michał Borkowski, który zaprezentuje swoją malarską twórczość w cyklu "Punkt zwrotny".

hm. Zdzisław Dudziński

hm. Zdzisław Dudziński dołączył do grona osób i podmiotów wyróżnionych Odznaką Honorową za Zasługi dla Łukowa. Wręczenie wyróżnienia wieloletniemu Komendantowi Hufca ZHP w Łukowie miało miejsce 4 września br.

Ponad 200 zabytkowych pojazdów pojawiło się pod koniec sierpnia nad łukowskim zalewem Zimna Woda! Za nami „MOTOŻYŁA” czyli impreza dla pasjonatów motoryzacji połączona ze szlachetną akcją oddawania krwi.