Trwają prace w ciągu ulicy Poważe w Łukowie. W miejscu tym wykonywana jest kanalizacja deszczowa, wkrótce budowany będzie też chodnik. Prace wykonuje Zarząd Dróg Miejskich, a termin realizacji zadania to koniec 2020 r.

Zarząd Dróg Miejskich w Łukowie podczas trwania epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 prowadzi dezynfekcję miejsc w centrum miasta. W tym celu jeszcze przed Wielkanocą zamówione zostały duże ilości środka dezynfekującego. Środek ten rozpylany jest za pomocą opryskiwaczy spalinowych i manualnych urządzeń.

Według Informacji Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej sezon zimowy 2019/2020 był najcieplejszy od początku prowadzenia pomiarów meteorologicznych w naszym kraju. Brak śniegu zimą i idących za tym wiosennych roztopów, a także ograniczone opady deszczu w marcu i kwietniu spowodowały, że nie odbudował się deficyt wody w gruncie po zeszłorocznej suszy. Pogoda spowodowała także wystąpienie zagrożenia pożarowego w lasach, a także konieczność reakcji na zjawisko przez samorządy, w tym także przez Miasto Łuków.

Na podstawie art. 46 ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.) informuję o ograniczeniach, obowiązkach i nakazach wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 697).