Nieruchomości położone przy ul. Poważe

 

INFORMACJE:

  • działka nr 10971/10 o pow. 840 m2 oraz udział wynoszący 1/7 części w działce oznaczonej Nr 10971/5 o pow. 1120 m2;
  • działka nr 10971/11 o pow. 742 m2 oraz udział wynoszący 1/7 części w działce oznaczonej Nr 10971/5 o pow. 1120 m2

Przeznaczenie: 3MN/U- tj. tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami 

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonych w Łukowie przy Alejach Ryszarda Kaczorowskiego i przy ul. Poważe

Zarządzenie w sprawie sprzedaży w pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym nieruchomości stanowiących własność Miasta Łuków położonych w Łukowie przy Alejach Ryszarda Kaczorowskiego i przy ul. Poważe

Zarządzenie w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży