Nieruchomość położona przy ul. Południowej

 

Składająca się z działek:

  • nr 7012/4 - pow 1 193 m2 (udział 1/3)
  • nr 7014/11 - pow 357 m2
  • nr 7016/11 - pow 408 m2

Przeznaczenie: MNE8-realizacja i utrzymanie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ekstensywnej

Zarządzenie w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży