Uczniowie Zespołu Szkół nr 2 nagrodzeni w programie edukacyjnym

Reprezentanci Zespołu Szkół nr 2 im. A. Świętochowskiego w Łukowie: Mateusz Milewski z klasy 2 TE oraz Rafał Stępniewski z klasy 2 TEG zostali nagrodzeni w VII edycji Programu edukacyjnego Junkers-Bosch dla uczniów technicznych szkół ponadpodstawowych pt. „Bosch Termotechnika szkoli”.

Celem Programu jest zapoznanie uczniów z technologiami wykorzystywanymi w urządzeniach grzewczych, ich funkcjonowaniem oraz aspektami ekonomicznymi związanymi z ich eksploatacją. Uczestnicy tego ogólnopolskiego przedsięwzięcia rozwiązują testy wiedzy udostępniane na specjalnej platformie. Pytania dotyczą materiału przesyłanego przez inicjatorów wydarzenia, który uczniowie muszą opanować, gdyż wykracza poza wiedzę przewidzianą programem nauczania. Każdy rozwiązujący ma jedno podejście do testu. Najlepsi zdobywają nagrody: elektronarzędzia marki Bosch. Łącznie firma przygotowała trzy testy, z których dwa już się odbyły.

Uczniowie szkoły z „Warszawskiej” uczący się na co dzień w Technikum Nr 2 w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej otrzymali już nagrody za zwycięstwo w powyższym programie. W dziale „Technika kondensacyjna” najwyższy wynik uzyskał Mateusz Milewski z 2 TE i w nagrodę otrzymał dalmierz laserowy Bosch ZAMO II, natomiast w dziale „Rekuperacja” najlepiej materiał opanował Rafał Stępniewski z kl. 2 TEG, którego nagrodzono detektorem cyfrowym Bosch TRUVO.

Młodzież do konkursu przygotowuje i nad szkolnymi etapami czuwa nauczyciel przedmiotów zawodowych Paweł Salamończyk.