Komunikat: Termin zapłaty podatków

Urząd Miasta Łuków przypomina, że w dniu 17 maja 2021 roku upływa termin zapłaty II raty podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego za 2021 rok.

Wpłat można dokonywać w kasach Urzędu Miasta Łuków w godz. 7:30 - 15:00 lub na rachunek bankowy nr 42 9206 1048 7103 0300 2000 0140 (Bank Spółdzielczy w Trzebieszowie).

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.
  • Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 333)
  • Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 888 z późn. zm.)