Spotkanie konsultacyjne w sprawie MOF

Samorządy Miasta Łuków, Gminy Łuków, Gminy Stanin oraz Powiatu Łukowskiego przygotowują wspólną Strategię Rozwoju Ponadlokalnego dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Łukowa na lata 2021-2030.

Jak chcemy wspierać Miejski Obszar Funkcjonalny Łukowa i w jakim kierunku mamy się rozwijać aby mieszkać w przyjaznym otoczeniu, dostosowanym do współczesnych wymogów i standardów? Jakie są cele i kierunki działań w Strategii?

Jeśli chcą Państwo zapoznać się z założeniami Strategii oraz zgłosić swoje uwagi i pomysły zapraszamy do wzięcia udziału w spotkaniu konsultacyjnym.

Spotkanie odbędzie się w dn. 04.10.2022 r. o godz. 10.00 w formule on-line. Link do spotkania: https://us02web.zoom.us/j/88934968951 będzie aktywny na 10 minut przed rozpoczęciem.

Jednocześnie informujemy, że trwają konsultacje społeczne Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Łukowa na lata 2021-2030. Ze wszystkimi dokumentami można zapoznać się pod adresem: http://www.lukow.pl/start/ogloszenia-i-komunikaty/2909-konsultacje-spoleczne-projektu-strategii-rozwoju-ponadlokalnego-dla-miejskiego-obszaru-funkcjonalnego-lukowa-na-lata-2021-2030