Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Łukowa na lata 2021-2030

Burmistrz Miasta Łuków działając w oparciu o art. 6 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 poz. 1057 t.j. z późn. zm.) informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Łukowa na lata 2021-2030 (MOF Łukowa).

Strategia obejmuje: Miasto Łuków, Gminę Łuków, Gminę Stanin oraz Powiat Łukowski (w granicach administracyjnych ww. samorządów).

Konsultacje prowadzone są w celu przedstawienia projektu dokumentu Strategii interesariuszom (mieszkańcom, gminom i ich związkom oraz partnerom społecznym i gospodarczym) oraz umożliwienia złożenia uwag dotyczących projektu dokumentu Strategii.

Informacje o konsultacjach:

 1. Konsultacje społeczne przeprowadzone będą od dnia 8 września 2022 r. do dnia 13 października 2022 r.
 2. Wszyscy zainteresowani, w terminie określonym powyżej, mogą zapoznać się z projektem Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Łukowa na lata 2021-2030.
 3. Dokumentacja sprawy dostępna jest na niniejszej stronie internetowej oraz jest wyłożona do wglądu w Urzędzie Miasta Łuków, Wydział Zarządzania Projektami i Promocji, ul. Browarna 65, 21-400 Łuków, pok. nr 1.
 4. Każdy ma prawo składania uwag w terminie określonym powyżej.
 5. Uwagi należy składać wyłącznie na formularzu konsultacyjnym umieszczonym na niniejszej stronie internetowej:
  1. drogą elektroniczną, przesyłając formularz na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. W tytule maila należy wpisać: Konsultacje społeczne projektu Strategii MOF Łukowa;
  2. pisemnie, przesyłając formularz na adres pocztowy: Urząd Miasta Łuków, ul. Piłsudskiego 17, 21-400 Łuków z dopiskiem na kopercie: Konsultacje społeczne projektu Strategii MOF Łukowa;
  3. ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta Łuków, Wydział Zarządzania Projektami i Promocji, ul. Browarna 65, 21-400 Łuków, pok. nr 1, tel. 25 798 30 05 (po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu).
 6. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Miasta Łuków.
 7. Uwagi zgłoszone po dniu 13 października 2022 r. zostaną pozostawione bez rozpatrzenia. W przypadku uwag składanych pocztą tradycyjną decyduje data stempla pocztowego.

Dokumenty (linki):