Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łuków - 19.07.2022 r.

Burmistrz Miasta Łuków zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łuków dla terenu położonego w Łukowie pomiędzy terenem PKP, ul. Żelechowską, ul. Warszawską oraz rzeką Krzną Południową wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Pełna treść obwieszczenia Burmistrza Miasta Łuków z 17 stycznia 2023 r. znajduje się poniżej: