Zgodnie z Obwieszczeniem Burmistrza Miasta Łuków z dnia 17 stycznia 2023 r. wykłada się do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łuków dla terenu położonego w Łukowie pomiędzy terenem PKP, ul. Żelechowską, ul. Warszawską oraz rzeką Krzną Południową wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Projekt planu

Załącznik graficzny do projektu planu

Uzasadnienie

Prognoza oddziaływania na środowisko

Załącznik graficzny do prognozy oddziaływania na środowisko