Senior+ - zapytania ofertowe

Miło nam poinformować, że Miasto Łuków otrzymało dofinansowanie w wysokości 57 600 zł na zapewnienie funkcjonowania placówki „Senior+” zlokalizowanej w Łukowie przy ul. Wyszyńskiego 10/16. Pozyskane środki pozwolą m.in. na organizację zajęć ruchowych, sportowo-rekreacyjnych i aktywizujących dla 30 uczestników Klubu w wieku powyżej 60 lat.

Otrzymane dofinansowanie pochodzi z Programu Wieloletniego „SENIOR+” na lata 2021-2025, edycja 2023 Moduł 2 „Zapewnienie funkcjonowania placówki „Senior+”.

W ramach realizacji zadania publicznego Klub "Senior+" w Łukowie czynny będzie przez pięć dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) przez 4 godziny każdego dnia. W placówce uczestnikom Klubu zapewnione zostaną m.in.:
• wsparcie zatrudnionego personelu;
• udział w zajęciach aktywizujących społecznie (w tym wolontariat międzypokoleniowy);
• udział w zajęciach artystycznych;
• udział w zajęciach informatycznych;
• udział w usługach kulturalno-oświatowych i turystycznych.

Okres realizacji projektu: 01.01.2023 r. - 31.12.2023 r. Dodatkowe informacje dotyczące podmiotów, które otrzymały dofinansowanie znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej: https://senior.gov.pl/aktualnosci/pokaz/628