Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa: wsparcie na rok 2023

Miło nam poinformować o wsparciu finansowym, jakie otrzymały miejskie placówki edukacyjne z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na rok 2023. W sumie do miasta trafi 15 tys. zł.

Wsparcie z powyższego programu otrzyma Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej nr 5 im. Władysława Sikorskiego (3 000 zł) oraz Szkoła Podstawowa nr 1 im. Grzegorza Piramowicza w Łukowie (12 000 zł). Kwoty te stanowią 80% kosztów realizacji zadania, natomiast pozostałe 20% zapewnia organ prowadzący, jakim jest Miasto Łuków. W sumie całkowity koszt „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” 2.0 na lata 2021-2025 realizowanego w roku 2023 dla wyżej wymienionych placówek wynosi 18 750 zł, z czego 15 000 zł stanowi wsparcie finansowe Wojewody Lubelskiego.

Informacja o dofinansowaniu pojawiła się 10 marca na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Lublinie. W sumie do Kuratorium wpłynęło 455 wniosków dyrektorów placówek wychowania przedszkolnego, szkół i bibliotek pedagogicznych, a po przeprowadzeniu analizy formalnej zakwalifikowano 239 wniosków, w tym 2 wnioski złożone przez Miasto Łuków.

Przy tej okazji warto przypomnieć, że w 2022 roku wsparcie finansowe z NPRC również trafiło do placówek z Łukowa. Wówczas wyniosło ono 60 000 zł. Z kolei w 2021 r. z Programu skorzystało Przedszkole Miejskie nr 2, uzyskując wsparcie finansowe w wysokości 3 000 zł. Podobnie jak i teraz, także i w przeszłości otrzymane kwoty stanowiły 80% kosztów realizowanych zadań. Pozostałe 20% zapewnił organ prowadzący.