Wyłożeniu do publicznego wglądu

Zgodnie z Obwieszczeniem Burmistrza Miasta Łuków z dnia 2 maja 2023 r. ponownie wykłada się do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łuków dla terenu położonego w Łukowie pomiędzy terenem PKP, ul. Żelechowską, ul. Warszawską oraz rzeką Krzną Południową wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w części dot. wprowadzonych zmian w wyniku rozpatrzenia uwag złożonych do projektu planu w czasie jego pierwszego wyłożenia do publicznego wglądu.

Pełna treść ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się POD TYM ADRESEM.