82. sesja Rady Miasta Łuków

Przewodniczący Rady Miasta Łuków Krzysztof Okliński informuje o zwołaniu na dzień 17 listopada 2023 r. (tj. piątek) 82. sesji Rady Miasta Łuków. Sesja zwołana w trybie nadzwyczajnym odbędzie się w sali widowiskowej Łukowskiego Ośrodka Kultury przy ul. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 20 w Łukowie. Początek obrad zaplanowano na godz. 13:00. 

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie.
  2. Przyjęcie wniosków do przedstawionego porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
  5. Zamknięcie.

Transmisja sesji będzie prowadzona na stronie internetowej Miasta Łuków.