Mateusz Piszcz finalistą Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

Zakończył się już etap centralny Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, która przebiegała pod hasłem: „20 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej”. Brał w niej udział Mateusz Piszcz z I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Łukowie i uzyskał tytuł finalisty.

Uczeń ma szczególne uzdolnienia humanistyczne, interesuje się zwłaszcza dziejami współczesnymi, prawem, politologią, stosunkami międzynarodowymi. Cechuje go duża samodzielność i pracowitość. Startował w wielu konkursach i olimpiadach z historii i wiedzy o społeczeństwie. To wszystko złożyło się na sukces. Dzięki swoim osiągnięciom zagwarantował sobie indeks najlepszych uczelni oraz stuprocentowy wynik na maturze z wiedzy o społeczeństwie.

Mateusz Piszcz na co dzień chodzi do klasy III a (o rozszerzeniu język polski – historia – wiedza o społeczeństwie) w „Kościuszce”. Wraz z kolegami i koleżankami realizuje innowację pedagogiczną „Aktywny i twórczy obywatel – edukacja medialna, prawna i europejska”. Opiekunem naukowym olimpijczyka był Michał Mojski.

Sukces ucznia wynika z połączenia jego pasji i zainteresowań z wytężonym wysiłkiem, co zasługuje na najwyższe uznanie.