Ogłoszenie - UKS "Jedynka"

Burmistrz Miasta Łuków informuje, że w dniu 30.04.2024 r. do Urzędu Miasta Łuków wpłynęła oferta złożona przez Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” Łuków z siedzibą w Łukowie, ul. Partyzantów 15 na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania sportu i upowszechniania kultury fizycznej.

Na podstawie art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, uznając celowość realizacji zadania publicznego, Burmistrz Miasta Łuków zamierza zlecić UKS „Jedynka” Łuków z pominięciem otwartego konkursu ofert realizację w/w zadania.

Oferta złożona przez oferenta spełnia warunki określone w art. 19a ustawy.

Pełna treść ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się POD TYM ADRESEM.