„Łukowiacy” na Łotwie

Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Łukowskiej „Łukowiacy” po raz kolejny gościł na Międzynarodowym Festiwalu „Polski Folklor w Łatgalii” w stolicy dawnych Inflant Polskich Dyneburgu na Łotwie. Wyjazd -  który odbył się w trakcie długiego majowego weekendu - to już tradycja w wykonaniu łukowskiego zespołu.

Poza udziałem w festiwalu ,,Łukowiacy” uczestniczyli w Dniu Flagi RP, Światowym Dniu Polonii i Polaków za Granicą oraz w Święcie ulicy Warszawskiej. Partnerem Honorowym udziału ZPiT Ziemi Łukowskiej „Łukowiacy” w festiwalu na Łotwie było Województwo Lubelskie.